Şartlar & Koşullar

İptal ve İade ŞartlarıTÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI
GENEL:
1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz
takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini
kabul etmiş sayılırsınız.
2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:
27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının
gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim
edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti
belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu
öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek
zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.


SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:
7. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse,
Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.


KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:
8. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler
tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka
veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu
ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade
etmek zorundadır.


ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:
9. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim
edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile
değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep
edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14
gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış
ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade
edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.


ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
10. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik,
kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim
almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul
edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır.
Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da
iade edilmelidir.


CAYMA HAKKI:
11. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim
tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri
üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve
hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını
kullanabilir.


12. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:
ŞİRKET
ADI/UNVANI: Mars Kurutulmuş Gıda Ürünleri A.Ş.
ADRES: Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad. N0:7/3 Çorum/ Turkiye
E-POSTA: kalite@spacefood.com.tr
TEL:+90 506 858 92 87


CAYMA HAKKININ SÜRESİ:
13. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı
tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı
ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
14. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
15. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli
taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu
sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri
çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.


CAYMA HAKKININ KULLANIMI:
16. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün
faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile
birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş
iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
17. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile
birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.


İADE KOŞULLARI:
18. SATICI, cayma bildiriminin, ürünün ve faturasının kendisine ulaşmasından itibaren
en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan
belgeleri ALICI’ ya iade etmekle yükümlüdür.
19. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa
veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin
etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne
uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI
sorumlu değildir.
20. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya
limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim
miktarı iptal edilir.


CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:
21. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri
gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj
malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son
kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından
ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından
uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası
gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında
sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik
ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi
mallar ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının,
veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin,
ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği
mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı
ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik
gereği mümkün değildir.


22. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, gıda ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini,
kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye
sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının
açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.


TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
23. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde,
kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz
ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu
durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet
ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı
temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın
uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.


ÖDEME VE TESLİMAT
24. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, Ziraat bankası
hesabımıza (TL) yapabilirsiniz. Siparişinizi oluşturduğunuz tarihten itibaren 2 iş
günü içinde ödemenin hesabımıza geçmediği durumlarda, sipariş iptal işlemi
gerçekleşmektedir.
25. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya
da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz
sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.